Komputer inginiringi fakulteti

 

   ABDULLAYEV ANVARBEK ABDIRIMOVICH

   Biriktirilgan guruhlar:

   911-20 KIo‘, 912-20 Kio‘, 913-20 KIo‘,

   921-20 AKTKTo‘, 911-19 KIo‘

   Tel:(97)513-97-80

 

 OTAMURATOV HURMATBEK     QUTLIMURATOVICH

Biriktirilgan guruhlar:

912-19 KIo‘, 913-19 Kir, 914-19 KIo‘, 915-19 Kir, 921-19 AKTKTo‘, 922-19 AKTKTr, 951-19 AXo‘, 952-19 AXr

Tel:(97)525-85-95

E-mail:hurmatbek2017@gmail.com

 

   SHARIPOVA ZULAYHO ABDRIMOVNA

   Biriktirilgan guruhlar:

   921-21 AKTKTo‘, 922-21 AKTKTr

   951-21 AXo‘, 951-20 AXo‘

   Tel:(97)512-15-03

  E-mail: zulayxosharipova82@gmail.com

 
 

   ISHMETOV BAXROM YANGIBAYEVICH

   Biriktirilgan guruhlar:

   911-21 KIo‘, 912-21 KIo‘

   913-21 KIo‘, 914-21 KIo‘

   915-21 KIo‘

   Tel:(99)963-21-23

  E-mail:ishmetovbahrom2123@gmail.com