TATU Urganch filialining bir ta’lim sohasiga tegishli ta’lim yo’nalishlari ro’yxati va test bo’yicha

20-05-2017 | admin | 1152

TATU Urganch filialining bir ta’lim sohasiga tegishli ta’lim yo’nalishlari ro’yxati va test bo’yicha ularga muvofiq keluvchi fanlar majmuasi

Test kodi Tanlov kodi, ta’lim yo’nalishi nomi Test sinovi o’tkaziladigan fanlar majmuasi Ball
1. Kompyuter texnologiyalari va informatika
X093 5330501-Kompyuter injiniringi («Kompyuter injiniringi», «AT-Servis»)

Matematika (informatika bilan)

Fizika

Ingliz tili

3.1

2.1

1.1

X093 5330600-Dasturiy injiniring

Matematika (informatika bilan)

Fizika

Ingliz tili

3.1

2.1

1.1

X096 5330300 – Axborot xavfsizligi (sohalar bo’yicha)

Matematika (informatika bilan)

Fizika

Ingliz tili

3.1

2.1

1.1

2. Aloqa va axborotlashtirish, telekommunikatsiya texnologiyalari
X093 5350101-Telekommunikatsiya texnologiyalari («Telekommunikatsiyalar»)

Matematika (informatika bilan)

Fizika

Ingliz tili

3.1

2.1

1.1

X093 5350400-Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida kasb ta’limi

Matematika (informatika bilan)

Fizika

Ingliz tili

3.1

2.1

1.1