info@ubtuit.uz
(0362) 224 61 37

  Kiyinish madaniyati va odobi

  «Vatanga bunday yuksak muhabbat tuyg'usi milliy liboslarga bo’lgan munosabatda ham yaqqol ko’zga tashlanadi. Chiroyimizga chiroy, ko’rkimizga ko’rk qo’shadigan milliy liboslarimiz qadrini baland tutaylik. Liboslar - o’zlik, qadr-qimmat, ornomus ko’zgusidir».

  Islom KARIMOV


  Dono xalqimiz azal-azaldan yuksak insoniy fazilatlar - halollik, pokizalik, imon - e’tiqod, insof-diyonat, mehnatsevarlik, insonparvarlik, kamtarlik, Vatanga sadoqat, ilmga tashnalik kabi fazilatlari bilan jumlai jahonda dong taratgan. Ayniqsa, sharqona andisha, mehr-oqibat, xayr- sahovat, odob-axloq, iffat va hayo, yurish-turishda kamtarlik, muomala, tavoze va kattalarga hurmat, kichiklarga izzat, kabi hislatlar xalqimiz orasida abadiy sunmas, hayotiy qadriyat sifatida qon-qonimizga singib ketgan.

  Talabalar mustaqil ishini tashkil etish va nazorat qilish bo‘yicha yo'riqnoma

  Kadrlar tayyorlash milliy dasturida chuqur nazariy va amaliy bilimlar bilan bir qatorda tanlagan sohasi bo‘yicha mustaqil faoliyat ko‘rsata oladigan, o‘z bilimi va malakasini mustaqil ravishda oshirib boradigan, masalaga ijodiy yondashgan holda muammoli vaziyatlarni tug‘ri aniqlab, tahlil qilib, sharoitga tez moslasha oladigan mutaxassislarni tayyorlash asosiy vazifalardan biri sifatida belgilangan.
  Ma’lumki, axborot va bilimlar doirasi tez sur’atlar bilan kengayib borayotgan hozirgi sharoitda barcha ma’lumotlarni faqat dars mashg‘ulotlari paytida talabalarga yetkazish kiyin.
  Tajribalar shuni ko‘rsatadiki, talaba mustaqil ravishda shug‘ullansa va o‘z ustida tinimsiz ishlasagina bilimlarni chuqur o‘zlashtirishi mumkin. Talabalarning asosiy bilim, ko‘nikma va malakalari mustaqil ta’lim jarayonidagina shakllanadi, mustaqil faoliyat ko‘rsatish qobiliyati rivojlanadi va ularda ijodiy ishlashga qiziqish paydo bo‘ladi.


  Odob-axloq qoidalari

  “Odob-axloq qoidalari” to’g’risidagi
  NIZOM  O’zbеkiston Rеspublikasi Oliy va o’rta maxsus ta'lim vazirligining 2011-yil 27-iyuldagi “Rеspublika oliy ta'lim muassasalarida odob-axloq qoidalarini joriy etish to’g’risida”gi 4/3-sonli Hay'at qarori, O’zbеkiston Rеspublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012-yil 21-maydagi 139-sonli qarori bilan tasdiqlangan.

  "Faqatgina chinakam ma'rifatli odam inson qadrini, milliy qadriyatlarni, bir so’z bilan aytganda, o’zligini anglash, erkin va ozod jamiyatda yashash, mustaqil davlatimizning jahon hamjamiyatida o’ziga munosib obro’li o’rin egallashi uchun fidoyilik bilan kurashishi mumkin".

  Islom KARIMOV

  Ta'lim muassasalarida mobil tеlеfonlardan foydalanish tartibi to’g’risida Nizom

   


  O’zbеkiston Rеspublikasi ta'lim muassasalarida mobil tеlеfonlardan foydalanish tartibi to’g’risida

  N I Z O M  I. UMUMIY QOIDALAR

  1. Ushbu Nizom, idoraviy mansubligidan qat'iy nazar, umumiy o’rta, o’rta maxsus, kasb-hunar va oliy ta'lim muassasalarida (kеyingi o’rinlarda ta'lim muassasasi dеb ataladi) mobil tеlеfonlardan (kеyingi o’rinlarda tеlеfon dеb ataladi) foydalanish tartibini bеlgilaydi hamda sifatli ta'lim olish va kasbiy tayyorgarlikka ega bo’lishda, davlat va jamiyat manfaatlari yo’lida o’quvchi yoshlarning sog’lig’ini saqlashda xavf-xatarlarni kamaytirishda o’quvchilar va talabalarning (kеyingi o’rinlarda ta'lim oluvchilar dеb ataladi) konstitutsiyaviy huquqlarini ta'minlashga yo’naltirilgan.

  Professor-o’qituvchi, xodim va talabalarning kiyinish madaniyati to’g’risida

  Professor-o’qituvchi, xodim va talabalarning kiyinish madaniyati to’g’risida

  NIZOM  I. UMUMIY QOIDALAR

  1.1. Mazkur Nizomning maqsadi - universitetda professor-o’qituvchi, xodim (kabinet mudirlari, laborantlar, kotibalar, bo’lim xodimlari) hamda talabalar uchun tartibli kiyinish me’yorlarini belgilash, universitetdagi sog’lom ma’naviy, ijtimoiy-psixologik muhit barqarorligini ta’minlash, kasbga nisbatan va o’zaro hurmat munosabatlarini mustahkamlashdan iborat.
  1.2. Ushbu Nizomning talablari barcha professor-o’qituvchi, xodim (kabinet mudirlari, laborantlar, kotibalar, bo’lim xodimlari) hamda talabalar uchun majburiy hisoblanadi.
  1.3. Talabalikka va ishga qabul qilinayotgan har bir shaxs Nizomda ko’rsatilgan “Qoidalar” bilan tanishib chiqishi hamda unga rioya qilishni o’z zimmasiga olib imzo qo’yishi shart.