Elektron kitoblar
Aloqa liniyalari fani bo'yicha ma'ruzalar to'plami
Axborot xavfsizligi fanidan ma'ruzalar matni
Axborotni taqsimlash nazariyasi fanidan ma'ruzalar matni
Web dasturlash fanidan ma'ruzalar matni
Kommutatsiya tizimlari fanidan ma'ruzalar matni 2-qism
Kompyuter grafikasi fa'nidan ma'ruzalar matni
Masofaviy o'qitish асослари fa'nidan ma'ruzalar matni
Optik aloqa asoslari fa'nidan ma'ruzalar matni
Sxemotexnika fa'nidan ma'ruzalar matni
Radiotexnik qurilmalarnig elektr ta'minoti fa'nidan ma'ruzalar matni